På uppdrag åt Stockholm Vatten och Avfall projektleder vi utbyggnaden av ny huvudvattenledning från Lovö vattenverk till Drottningholmssundet. Ledningen är en av ca 20 delsträckor och en viktig del i det stora pusslet att trygga leveransen av dricksvatten till invånarna i Stockholmsregionen. Planering och projektering pågår, och byggstart är 2026.

För mer information hänvisar vi till projektets hemsida: https://www.stockholmvattenochavfall.se/om-oss/projekt-och-samrad/andra-kommuner/lovon-ny-huvudvattenledning/